SON DAKİKA

Çağlayan’ın Yeni Kitabı Çıktı

Bu haber 11 Ekim 2019 - 10:18 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Hemşehrimiz Ercan Çağlayan’ın yeni kitabı “Cumhuriyet’in Doğu’su” Pınar Yayınları’nın Tarih serisinden lüx baskı olarak çıktı. Tek Parti dönemini arşiv belgelerinden hareketle ele alan kitap sekiz bölümden oluşuyor.

Hemşehrimiz Ercan Çağlayan’ın yeni kitabı Pınar Yayınları’nın Tarih serisinden lüx baskı olarak çıktı. Tek Parti dönemini arşiv belgelerinden hareketle ele alan kitap sekiz bölümden oluşuyor. Kitap, tek parti döneminde aralarında başbakan, bakan, meclis başkanı, milletvekili, kıdemli asker, umumi müfettiş, parti müfettişi, vali, kaymakam ve diğer yerel bürokratların da bulunduğu Kemalist elitlerin Vilayat-ı Şarkiye hakkında hazırladıkları tetkik, seyahat, intihap ve teftiş raporları ile resmi yazışmaları referans alarak Vilayat-ı Şarkiye’nin tek partili yıllardaki etnik, demografik, idari, içtimai, siyasi, iktisadi, kültürel ve bürokratik fotoğrafını çekmeyi hedefliyor.

Diğer bir anlatımla kitap, raporlardan ve resmi yazışmalardan hareketle, Vilayat-ı Şarkiye’deki nüfusun etnik, dilsel, dinsel, mezhepsel ve teritoryal dağılımına; gayrimüslim nüfusun vilayetlerdeki yekûnuna ve raportörlerin deyimiyle bunun devlet için “tehlike” arz edip etmediğine; halkın siyasal temayüllerine ve Kemalist rejime bakışına; jandarma ve diğer yerel bürokratların halkla ilişkilerine ve en nihayetinde Kemalist elitlerin Cumhuriyet rejiminin “istikbali”yle ilgili söylemlerine yer veriyor. Aynı zamanda kitap, Cumhuriyet idaresinin halkı “devlete kalben bağlamak” için bölgede ulaşımdan nakliyata, bürokrasiden güvenliğe, tarımdan ticarete ve eğitimden kültüre dek geniş bir yelpazede aldığı/alınması gereken önlemleri ve toplumsal dönüşümü sağlamak için inşa edilen/edilmesi gereken kamu yatırımlarına odaklanıyor. Daha da mühimi kitap, Kemalist elitlerin “yönetmek için bilmek” amacıyla hazırladığı raporlardan hareketle Cumhuriyet’in Vilayat-ı Şarkiye ile ilgili “muhtariyet” ve “idare-i örfiye” dikotomisindeki tartışmalarını da gün yüzüne çıkarıyor.

Ercan Çağlayan’ın daha önce hiç temas edilmemiş arşiv belgelerini referans alarak akademik bir titizlikle hazırladığı Cumhuriyet’in Doğu’su: Devlet, Parti, Toplum adlı kitabı, modern Türkiye’nin dününü olduğu kadar bugününü de anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.

Ercan Çağlayan kimdir?

1980’de Bingöl Solhan’da doğan Çağlayan, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tarih alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi; Ocak 2019’da Siyasi Tarih alanında doçent unvanı aldı. Bir süre öğretmenlik yapan Çağlayan, hâlihazırda Muş Alparslan Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları şehir tarihi, ulus-devlet, milliyetçilik, etnik gruplar, azınlıklar, Kemalist modernleşme ve maduniyet çalışmaları olan yazarın yazı, röportaj ve makaleleri Bilge Adamlar, Birikim, İçtimaiyat, Milel ve Nihal, Radikal, Şarkiyat, Tarih Okulu, Tarih ve Gelecek, Turkish Studies, Vate ve Yeni Türkiye gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Çağlayan’ın Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası (1923-1950), (İletişim Yayınları, 2014), Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), Kemalist Ulus-Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları, (Açılım Kitap, 2018), Dünyada Van: Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum (Der.), (İletişim Yayınları, 2019) ve Cumhuriyet’in Doğu’su: Devlet, Parti, Toplum (Pınar Yayınları, 2019) ismiyle yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

sperrmuellberlin.org

abu dhabi prostitutes berlinintim seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş paply.org

Samsun araç kiralama Samsun evden eve nakliyat