SON DAKİKA

Ak Parti Döneminde Bingöl Belediyeciliği

Bu haber 19 Kasım 2017 - 15:25 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Ak Parti’nin 15 yıllık iktidarında 3 yerel seçim tecrübesi yaşandı. Bu yazımızda, bu üç yerel seçimde Bingöl Merkez, Genç, Solhan ve Karlıova ilçelerinde Belediye Başkanlığı yapan isimlere ve partilerine değinerek, 2019 yerel seçimlerine nasıl etki edebilecekleri üzerinde durmaya çalışacağız. İlk olarak belediyenin görevlerine değinerek mevzuya girelim.
Belediyenin Görevleri
Belediyenin görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır:
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; yüksek öğrenim öğrenci yurtları (5393 Sayılı Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Ak Parti Döneminde Bingöl Belediyeciliği
2002 yılında iktidara gelen Ak Parti ilk yerel seçim deneyimini 2004 yılında yaşadı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Türkiye genelinde en çok Belediye Başkanlığını kazanan parti olurken, Bingöl’de bu illerden biriydi. Ak Parti 2004 yılındaki ilk yerel seçimlerde Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan taraftı. Ak Parti’nin Bingöl’deki ilk Belediye Başkanı Hacı Ketenalp oldu. Ak Parti’nin ikinci yerel seçim deneyimi ise 2009 yılında yaşandı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimde Bingöl Belediye Başkanlığına Ak Parti’den Serdar Atalay seçildi. Serdar Atalay 2014 seçimleri öncesi Ak Parti’den istifa ederek Saadet Parti’si saflarına katıldı. Üçüncü yerel seçim deneyimini ise 30 Mart 2014 tarihinde yaşayan Ak Parti’nin Bingöl’deki Belediye Başkanı yine Ak Parti’den Yücel Barakazi oldu.
Peki ilçelerde durum nasıldı?
İlk olarak Genç ilçesine bakıldığında, 2004 yılında Ak Parti’den Mehmet Hadi Topraktan, 2009 yılında Ak Parti’den Abdurrahim Ariç, 2014 yılında yine Ak Parti’den Mehmet Hadi Topraktan Genç Belediye Başkanlığına seçildi.
Solhan ilçesine bakıldığında, 2004 yerel seçimlerinde Solhan Belediye Başkanı olan Niyazi Çavuşoğlu Doğru Yol Partisi’nin adayıydı ve Ak Parti Solhan’daki ilk yerel seçimi kaybetmişti. Niyazi Çavuşoğlu, daha sonra Doğru Yol Partisi’nden istifa ederek Ak Parti saflarına katılmış ve 2009 yılındaki yerel seçimlerde de Ak Parti’nin adayı olarak seçime girerek iki dönem üst üste Solhan Belediye Başkanlığına seçilmişti. 2014 yerel seçimlerinde ise Solhan Belediye Başkanlığına Ak Parti’den Abdulhakim Yıldız Başkan olarak seçildi.
Karlıova ilçesine bakıldığında, 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Muzaffer Gölen Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 yılında, Demokratik Toplum Partisi’nin adayı Ferit Çelik Belediye Başkanlığına seçilirken, 2014 yılında ise yeniden Ak Parti’den Veysi Bingöl Karlıova Belediye Başkanlığına seçildi.
Bingöl Merkez ve 3 büyük ilçesinde üç dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini üstlenen kişi ve partilere bakıldığında, bir iki istisna dışında tüm Belediye Başkanlıklarının Ak Parti’de olduğu görülmektedir. Burada önemli bir ayrıntıya özellikle vurgu yapmak gerekir. Ak Parti, (Niyazi Çavuşoğlu’nun iki dönem üstlendiği Solhan Belediye Başkanlığı dışındaki) tüm seçimlerde aday değişikliğine gitmek zorunda kalmıştır. Ak Parti’nin Bingöl’de 2 dönem üst üste Belediye Başkanlığına aday gösterebildiği bir isim yok (Niyazi Çavuşoğlu ve Mehmet Hadi Topraktan istisna. Durumları yukarıda izah edildi).
Peki bu ayrıntıdan nasıl bir anlam çıkarmak gerekiyor?
Şayet Ak Parti, Bingöl’deki Belediye Başkanlarını başarılı bulmuş olsaydı üst üste aday olarak gösterebilirdi. Nitekim Solhan Belediye Başkanlığını 2 dönem üst üste yapan Niyazi Çavuşoğlu’nun Solhan’a yaptığı hizmetler bu durumun bir göstergesidir. Ak Parti iktidarı, Bingöl Belediye Başkanlıklarını 3 dönem üst üste kazanmış ve bu başarıyı sürekli aday değiştirerek başarmıştır. Yani esasında, Ak Parti’nin Belediye Başkanlıklarını kazanması adayların başarıları değil Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmatik kişiliğinden kaynaklı bir başarıdır. Ak parti yöneticileri de bu durumu bildiklerinden dolayı, önceki dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan kişilerin başarısızlığının seçimlere yansımaması için aday değişikliğine gitmişlerdir. Bu seçim taktiği, yeni dönemde de uygulanacak gibi görünmektedir. Bingöl Merkez başta olmak üzere, ilçelerde de alarm veren belediyelerde Ak Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde aday değişikliğine gitmesi sürpriz olmayacaktır. Fakat 15 yıl gibi azımsanmayacak bir süre de aynı partinin elinde olan belediyelerde ciddi bir hizmetin olmaması vatandaşın dikkatinden kaçmamaktadır. Aday değişikliği 2019 yerel seçimlerinde tek başına Ak Parti için kurtuluş reçetesi olmayabilir.
Yazarımızı Twitterdan Takip Etmek İçin: @ahmetustunyazar

Ahmet Üstün
Ahmet Üstünahmetustunyazar@gmail.com