SON DAKİKA

Üniversiteye Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacak

Bu haber 10 Temmuz 2017 - 10:10 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE), Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), ve Yaşayan Diller Enstitüsü (YDE)’ne “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” çerçevesinde 2017-2018 Öğretim yılı Güz Dönemi için aşağıda ki ekte belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacağı duyuruldu.
GENEL ŞARTLAR:
1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için ALES puanı getirme şartı aranmaz.
2. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların FBE için “ALES SAYISAL” puanı, YDE için “ALES SÖZEL” puanı ve SBE için “ALES SÖZEL” veya “ALES EŞİT AĞIRLIK” puanı en az 55 olmalıdır.
3. Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekmektedir. Lisans belgesi ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanı ve lisans not ortalamasının en az 80 olması gerekir.
Önemli Tarihler:
Başvuru Başlama Tarihi 10.07.2017
Son Başvuru Tarihi 24.07.2017
Yabancı Dil Sınav Tarihi 25.07.2017
Bilim Sınavı Tarihi 26.07.2017
Sonuçların İlanı 28.07.2017
Kesin Kayıt Tarih Aralığı 04.09.2017-06.09.2017
Yedek Aday Kontenjan İlanı Tarihi 07.09.2017
Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 08.09.2017
BAŞVURU YERİ
Başvurular Bingöl Üniversitesinde ilgili Enstitünün Öğrenci İşlerine yapılacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Dilekçe (yüksek lisans veya doktora başvuru dilekçesi enstitü web sayfasında “Dokümanlar” bölümünden temin edilecektir)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Lisans diplomasının fotokopisi (Doktora için ayrıca yüksek lisans diploması)
4. Not transkript belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca yüksek lisans transkript belgesi)
5. Tezli yüksek lisans ve doktora başvuruları için ALES sonuç belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmamış olması gerekir)
6. Tezli yüksek lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi (Doktora başvurusu için YDS’den veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren belge getirmesi zorunludur)
7. Üç adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
8. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)
9. İkametgâh belgesi
NOT:
1) İstenilen belgeler ilgili enstitü tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanacaktır (Evrakların fotokopileriyle birlikte asıllarının da getirilmesi gerekmektedir).
2) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 11. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
AÇIKLAMA:
1. Adayların şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav sonucunda başarılı olamayan adayların, müracaat evrakları iade edilmeyecektir.
5. Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfamızda ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Tezsiz Yüksek Lisans için;
Lisans mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirme yapılır.
Tezli Yüksek Lisans için;
ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil sınav notunun %10’u ve bilim sınav notunun %20’si alınarak değerlendirme yapılır.
Doktora için;
(a) Yüksek lisans diploması ile başvuranlar için; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 10’u, yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, yabancı dil sınav notunun %10’u ve bilim sınavının % 20’sinin toplamı alınarak değerlendirme yapılır.
(b) Lisans diploması ile başvuranlar için; ALES puanının % 50’si, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 20’si, bilim sınavının % 20’si ve yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamı alınarak değerlendirme yapılır.
Yüksek lisans ve doktora kontenjanları için tıklayınız

Samsun araç kiralama Samsun evden eve nakliyat