SON DAKİKA

Basuğuy’un “Haçlılar Karşısında İslam’ın Sağlam Bir Kalesi Eyyûbîler” Kitabı Çıktı

Bu haber 08 Mayıs 2017 - 15:29 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Basuğuy’un “Haçlılar Karşısında İslam’ın Sağlam Bir Kalesi Eyyûbîler” adlı kitabı Siyer Yayınları tarafından basılarak okuyuculara sunuldu.
Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Basuğuy kitabın tanıtımı ile ilgili olarak şu görüşleri paylaştı:
Eyyûbî Devleti, XII. yüzyılın son çeyreğinden XIII. yüzyılın ortasına kadar Mısır, Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, el-Cezire’nin önemli bir bölümü ve Yemen’de hüküm süren büyük bir devlettir. Frenklerin İslâm dünyasını tehdit ettiği bir dönemde kurulan Eyyûbî Devletinin hâkimiyeti altında bulunan bölgeler Üçüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Haçlı seferlerinin ilk hedefi olmuştur. İslâm tarihinin nispeten kısa fakat önemli bir dönemini kapsayan Eyyûbîler devri, yoğun siyasî ve askerî faaliyetlerin yaşandığı bir dönem olmasının yanında İslâm medeniyeti ve kültür hayatı bakımından da canlı bir dönemi teşkil etmektedir. Ne var ki İslâm ve Batı dünyasında Eyyûbî tarihi ile ilgili çalışmalar, güçlü şahsiyeti ve Haçlılara karşı verdiği destansı mücadele ile hafızalara kazınan Sultan Salâhaddîn ve dönemi üzerinde yoğunlaşmış, Salâhaddîn’den sonraki dönemler ihmal edilmiştir. İşte, Eyyûbî tarihinin önemli bir dönemine tekabül eden el-Melikü’s-SâlihNecmeddînEyyûb döneminin ele alındığı bueser, bu alandaki boşluğu doldurmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Eyyûbî tarihi ile Memlük tarihi arasında bir geçiş dönemi olarak da tarihî bir öneme sahip olan el-Melikü’s-Sâlih döneminde, politik sistem merkezîleşmeye doğru evrildiği halde devlet teşkilâtında önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu dönemdeki idari, adlî, mali ve askerî müesseseler küçük bazı değişiklikler hâriç Salâhaddîn döneminde görülen kurumlarla benzerlik arz etmektedir. el-Melikü’s-Sâlih dönemi, yoğun ve yıpratıcı siyasî ve askerî faaliyetlere rağmen sosyal alandaki gelişmelerin devam ettiği bir dönemdir. Hemen her alanda çağını aşan önemli ilim adamlarının yetiştiği bu dönem imar faâliyetleri bakımından Eyyûbî devletinin en parlak dönemlerinden birini teşkil etmektedir. Saltanat sarayını, Kahire yakınındaki Kal‘atü’lcebel’denFustat’ın karşısında bulunan Ravza (el-Cezîre) kalesine nakleden el-Melikü’s-Sâlih, Mısır’da dört mezhep fıkhının tedrisâtı için kurulan ilk medrese olması hasebiyle tarihî bir öneme sâhip olan Sâlihiyye medresesinin de kurucusudur.
Eyyûbî tarihiyle ilgili geniş bir literatür taramasından sonra hazırlanan bu eserde el-Melikü’s-Sâlih döneminin siyasi tarihi ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra Salâhaddîn’in vefatından el-Melikü’s-Sâlih’in tahta geçmesine kadar geçen 47 yıllık süre zarfındaki kurumsal yapı ele alınmıştır. es-Sâlih dönemindeki sosyal ve kültürel hayatı da irdeleyen bu çalışmayla dönemin sosyal yapısı, ilmî hayatı ve imar faaliyetleri değerlendirilmiştir.

sperrmuellberlin.org

abu dhabi prostitutes berlinintim seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş paply.org

Samsun araç kiralama Samsun evden eve nakliyat